3.9
هوفر فود

برگر ساندویچ ، هات داگ ، ناهار ، شام ، فست‌فود

اختیاریه


4.2
فودکورت گالریا

کباب برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، استیک ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، کافه‌رستوران ، ابمیوه ، بستنی ، مرغ ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی

ولنجک


3.9
چیمنی پلاس وزرا

پیتزا ساندویچ ، بستنی ، ناهار ، شام ، فست‌فود

امیراباد


4
ساندویچ پک مک

ساندویچ ناهار ، شام ، فست‌فود

نیاوران


4.1
رستوران ایتالیایی پینار

پیتزا ساندویچ ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، ایتالیایی

باغ فیض


3.8
چیکن ذغالی

برگر پیتزا ، ساندویچ ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، مرغ ، ناهار ، شام ، فست‌فود

باغ فیض


در حال انتظار