4.4
رستوران ترکیه ای بورسا

کباب برگر ، استیک ، ناهار ، شام ، مناسب‌تولد

اجودانیه


3.9
ژابیز لانژ

کباب برگر ، پیتزا ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، دریایی ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

میدان ولیعصر


%15

4.5
ناربن فشم

کباب ناهار ، شام ، ایرانی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

جاده فشم


4.3
کافه رستوران مگریز

کباب برگر ، پیتزا ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، دریایی ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، مناسب‌تولد

پونک


4.3
کافه رستوران تهران بین

کباب برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، استیک ، کافه‌رستوران ، دریایی ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، مناسب‌تولد ، صبحانه

سعادت اباد


4
رستوران بین المللی تاک

کباب برگر ، پیتزا ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

خاوران


در حال انتظار