3.6
تنورک سیار شبانه فرمانیه

برگر نیمه‌شب ، فست‌فود

نوبنیاد


3.9
ساندویچ خانواده (سهروردی

ساندویچ هات داگ ، ناهار ، شام ، فست‌فود

شهید مطهری


4.5
مامونیا

کباب برگر ، پیتزا ، سالاد سزار ، کافه‌رستوران ، بین‌الملل ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود

الهیه


3.9
ژابیز لانژ

کباب برگر ، پیتزا ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، دریایی ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

میدان ولیعصر


%15

4.2
خان برگر عطیمیه

برگر ناهار ، شام ، فست‌فود

ازادگان


4.2
خان برگر جهانشهر

برگر ناهار ، شام ، فست‌فود

ازادگان


در حال انتظار