4
قلب طلايی نیاوران

ساندویچ هات داگ ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، ناهار ، شام ، فست‌فود

قیطریه


3.9
قلب طلايی شهرک غرب

ساندویچ هات داگ ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، ناهار ، شام ، فست‌فود

سعادت اباد


4.2
سرزمین سوخاری اندرزگو

برگر ساندویچ ، هات داگ ، مرغ‌سوخاری ، ناهار ، شام ، فست‌فود

قیطریه


4.1
کافه رستوران جیلاردینو

کباب برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، استیک ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، کافه‌رستوران ، مرغ ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی

پونک


4.1
فست فود پیتکو پاسداران

ساندویچ پیتزا ، برگر ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، ناهار ، شام ، فست‌فود

اختیاریه


3.8
پاستا پاتوق

پیتزا ساندویچ ، هات داگ ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، ایتالیایی

مرزداران


در حال انتظار