کافه دنده شیشا

برگر ساندویچ ، سالاد سزار ، پاستا ، کافه‌رستوران ، نیمه‌شب ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، مناسب‌تولد

نیاوران


صابرخان

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود

گوهر دشت


هیون برگر

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، ناهار ، شام ، فست‌فود

باغ فیض


فست فود ایموجی وان

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود

شمیران نو


فست فود بهروز

برگر پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، ناهار ، شام ، فست‌فود

عظیمیه


فودکورت مهراد مال

کباب برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، استیک ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، کافه‌رستوران ، ابمیوه ، بستنی ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، فضای‌باز

عظیمیه


در حال انتظار