4.2
بوفه صبحانه هتل پرشین پلازا

صبحانه

شهید مطهری


طباخی کاج

طباخی صبحانه

سعادت اباد


4
جاست فرش

ساندویچ سالاد سزار ، ناهار ، شام ، صبحانه ، فست‌فود

امیراباد


4
بوفه صبحانه رزمیلو

کافه‌رستوران صبحانه ، فضای‌باز

اجودانیه


4.1
رستوران دادا

کباب سالاد سزار ، مرغ ، ناهار ، شام ، صبحانه ، ایرانی ، فضای‌باز

جاده فشم


4.4
کافه رستوران فرمو

فضای‌باز برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، ناهار ، شام ، صبحانه ، فست‌فود ، ایتالیایی ، مناسب‌تولد

سهروردی


10000 تومان

در حال انتظار