4.3
کافه رستوران مگریز

کباب برگر، پیتزا، سالاد سزار، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، دریایی، ناهار، شام، ایرانی، فست‌فود، ایتالیایی، مناسب‌تولد

پونک


4.5
مامونیا

کباب برگر، پیتزا، سالاد سزار، کافه‌رستوران، بین‌الملل، ناهار، شام، ایرانی، فست‌فود

الهیه


4.1
کافه رستوران امپایر

پیتزا کافه‌رستوران، دریایی، بین‌الملل، ناهار، فست‌فود، مناسب‌تولد، دودازاد، موسیقی زنده


4.2
رض کافه

مناسب‌تولد کافه‌رستوران

عظیمیه


4.2
باغ رستوران رز

کباب استیک، مرغ، دریایی، ناهار، شام، ایرانی، فضای‌باز، مناسب‌تولد، باغ‌رستوران

جاده فشم


4
کافه بلوکازا

برگر پیتزا، سالاد سزار، استیک، کافه‌رستوران، ناهار، شام، فست‌فود، دودازاد، موسیقی زنده

اختیاریه


4.2
کافه رستوران اویتا جاده فشم

کباب برگر، پیتزا، سالاد سزار، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، دریایی، بین‌الملل، ناهار، شام، فست‌فود، ایتالیایی، فضای‌باز

جاده فشم


4.1
ماکل هات داگ

هات داگ ناهار، شام، فست‌فود

نارمک


4.2
چیکو چیکن

برگر پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، مرغ‌سوخاری، پاستا، ناهار، شام، فست‌فود

جوانمرد قصاب


4.2
فست فود رستینو

برگر پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، ناهار، شام، فست‌فود

ولنجک


4.2
کبابی باهاس

کباب ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

سیدخندان


4
چاشنی مهرویلا

کباب ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

گلشهر


4.2
کندو کباب

کباب خورشت، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

شهرک غرب


4.2
رستوران ایتالیایی سلینی

برگر پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، ناهار، شام، فست‌فود، مناسب‌تولد، موسیقی زنده

تهران پارس


4.3
رستوران ایتالیایی دوران

برگر پیتزا، هات داگ، سالاد سزار، پاستا، ناهار، شام، ایتالیایی

عظیمیه

30000 تومان


4.3
رستوران گاردینو پلاس

برگر پیتزا، ساندویچ، هات داگ، سالاد سزار، استیک، مرغ‌سوخاری، پاستا، ناهار، شام، فست‌فود، ایتالیایی

پیروزی


4.2
فروشگاه عسل تسدینگ

سیدخندان

%18


4.3
رستوران سایه

کباب خورشت، ناهار، شام، فست‌فود، مناسب‌تولد، دودازاد

جاده فشم


4.2
رستوران پیاله

کباب سالاد سزار، مرغ، دریایی، خورشت، ناهار، شام، فست‌فود

شمس اباد


4.1
تهچین بار شهرک غرب

خورشت ناهار، شام، فست‌فود

شهرک غرب


4.1
باغ رستوران بام هراز

کباب سالاد سزار، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز


4.2
رستوران جلالی تبریز

کباب مرغ، دریایی، خورشت، ناهار، شام، ایرانی


3.9
ژابیز لانژ

کباب برگر، پیتزا، سالاد سزار، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، دریایی، ناهار، شام، ایرانی، فست‌فود، ایتالیایی، فضای‌باز، مناسب‌تولد

میدان ولیعصر

%15


4
سرزمین سوخاری شهران

هات داگ سالاد سزار، مرغ‌سوخاری، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود

شهران


4.1
رستوران هندی اکاش

سالاد سزار مرغ، دریایی، خورشت، بین‌الملل، ناهار، شام

نیاوران


4.1
هوگون برگر سعادت اباد

برگر ساندویچ، ناهار، شام، فست‌فود

شهرک غرب


4
جگرسرای چاشنی سیمون بولیوار

کباب ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

پونک


4
سرزمین سوخاری حکیمیه

هات داگ سالاد سزار، مرغ‌سوخاری، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

حکیمیه


4
کوبیده خونه

کباب ناهار، شام، فست‌فود

گلشهر


4.1
فست فود لانتی

برگر پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، کافه‌رستوران، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

نیاوران


4
فست فود سیکا

برگر پیتزا، ساندویچ، مرغ‌سوخاری، ناهار، شام، فست‌فود

فاطمی


4
کلبه خوراک

برگر پیتزا، ساندویچ، مرغ، ناهار، شام، فست‌فود

ستارخان


4
سرزمین جگر

کباب ناهار، شام، ایرانی

پونک


3.5
کبابی امیر انفجار

کباب ساندویچ، ناهار، شام، ایرانی

سیدخندان


3.9
کباب لوکماسی

کباب ساندویچ، ناهار، شام، ایرانی

نازی اباد


4.3
لورنزو لانژ

سالاد سزار استیک، مرغ‌سوخاری، پاستا، کافه‌رستوران، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز، دودازاد، موسیقی زنده

ولنجک


4.3
بارزیل سعادت اباد

ساندویچ پیتزا، برگر، سالاد سزار، استیک، مرغ‌سوخاری، پاستا، کافه‌رستوران، ناهار، شام، فست‌فود، ایتالیایی، فضای‌باز، مناسب‌تولد، پخش مسابقات

سعادت اباد


4.4
کافه رستوران دالاترا

پیتزا سالاد سزار، استیک، کافه‌رستوران، ناهار، شام، فست‌فود، مناسب‌تولد

اختیاریه


4.4
باغ بهشاد

کباب برگر، پیتزا، سالاد سزار، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، دریایی، ناهار، شام، ایرانی، فست‌فود، ایتالیایی، فضای‌باز


4.4
طهران باربیکیو شریعتی

کباب استیک، دریایی، ناهار، شام، ایرانی، فست‌فود، فضای‌باز، مناسب‌تولد

ولنجک


4.3
رستوران جلالی سعادت اباد

کباب مرغ، دریایی، خورشت، ناهار، شام، ایرانی

سعادت اباد


4.3
رستوران خاقان

کباب برگر، پیتزا، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، دریایی، بین‌الملل، ناهار، شام، فست‌فود، ایتالیایی، فضای‌باز

ونک


در حال انتظار