4.1
کافه رستوران امپایر

پیتزا کافه‌رستوران، دریایی، بین‌الملل، ناهار، فست‌فود، مناسب‌تولد


4.2
رض کافه

مناسب‌تولد کافه‌رستوران

عظیمیه


4.2
باغ رستوران رز

کباب استیک، مرغ، دریایی، ناهار، شام، ایرانی، فضای‌باز، مناسب‌تولد، باغ‌رستوران

جاده فشم


4
کافه بلوکازا

برگر پیتزا، سالاد سزار، استیک، کافه‌رستوران، ناهار، شام، فست‌فود، دودازاد، موسیقی زنده

اختیاریه


4.2
کافه رستوران اویتا جاده فشم

کباب برگر، پیتزا، سالاد سزار، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، دریایی، بین‌الملل، ناهار، شام، فست‌فود، ایتالیایی، فضای‌باز

جاده فشم


4.2
کافه رستوران اریامن

کباب برگر، ساندویچ، سالاد سزار، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، مرغ، دریایی، خورشت، ناهار، شام، صبحانه، ایرانی، فست‌فود، ایتالیایی

جهانشهر


4.1
رستوران ایتالیایی الین 1

کباب برگر، پیتزا، سالاد سزار، استیک، پاستا، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، ایتالیایی، مناسب‌تولد، اتاق VIP

اختیاریه


4.1
ماکل هات داگ

هات داگ ناهار، شام، فست‌فود

نارمک


4.2
چیکو چیکن

برگر پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، مرغ‌سوخاری، پاستا، ناهار، شام، فست‌فود

جوانمرد قصاب


4.2
فست فود رستینو

برگر پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، ناهار، شام، فست‌فود

ولنجک


4.2
کبابی باهاس

کباب ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

سیدخندان


4
چاشنی مهرویلا

کباب ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

گلشهر


4.2
کندو کباب

کباب خورشت، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

شهرک غرب


4.2
رستوران ایتالیایی سلینی

برگر پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، استیک، پاستا، کافه‌رستوران، ناهار، شام، فست‌فود، مناسب‌تولد، موسیقی زنده

تهران پارس


4.3
رستوران سایه

کباب خورشت، ناهار، شام، فست‌فود، مناسب‌تولد

جاده فشم


4.1
تهچین بار شهرک غرب

خورشت ناهار، شام، فست‌فود

شهرک غرب


4.2
رستوران پیاله

کباب سالاد سزار، مرغ، دریایی، خورشت، ناهار، شام، فست‌فود

شمس اباد


4.2
رستوران ساطور

کباب استیک، خورشت، ناهار، شام، فست‌فود

ولنجک


4.2
عمارت صحرا

کباب برگر، پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، استیک، مرغ‌سوخاری، کافه‌رستوران، ناهار، شام، فست‌فود، پخش مسابقات، موسیقی زنده


4.1
باغ رستوران بام هراز

کباب سالاد سزار، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز


4.1
رستوران ۱۳۳

کباب برگر، پیتزا، سالاد سزار، مرغ‌سوخاری، پاستا، بین‌الملل، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز، اتاق VIP

تهران پارس


4
سرزمین سوخاری شهران

هات داگ سالاد سزار، مرغ‌سوخاری، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود

شهران


4
جگرسرای چاشنی سیمون بولیوار

کباب ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

پونک


4
سرزمین سوخاری حکیمیه

هات داگ سالاد سزار، مرغ‌سوخاری، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

حکیمیه


4.1
هوگون برگر سعادت اباد

برگر ساندویچ، ناهار، شام، فست‌فود

شهرک غرب


4.1
رستوران هندی اکاش

سالاد سزار مرغ، دریایی، خورشت، بین‌الملل، ناهار، شام

نیاوران


3.9
ویتامینه بابا جون کرج

معجون ابمیوه، بستنی

گلشهر


4.1
رستوران بوفالو

استیک دریایی، بین‌الملل، ناهار، شام، فست‌فود

ولنجک


4
کوبیده خونه

کباب ناهار، شام، فست‌فود

گلشهر


4.1
فست فود لانتی

برگر پیتزا، ساندویچ، سالاد سزار، کافه‌رستوران، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز

نیاوران


4
فست فود سیکا

برگر پیتزا، ساندویچ، مرغ‌سوخاری، ناهار، شام، فست‌فود

فاطمی


4
کلبه خوراک

برگر پیتزا، ساندویچ، مرغ، ناهار، شام، فست‌فود

ستارخان


4
سرزمین جگر

کباب ناهار، شام، ایرانی

پونک


3.5
کبابی امیر انفجار

کباب ساندویچ، ناهار، شام، ایرانی

سیدخندان


3.9
کباب لوکماسی

کباب ساندویچ، ناهار، شام، ایرانی

نازی اباد


4.3
لورنزو لانژ

سالاد سزار استیک، مرغ‌سوخاری، پاستا، کافه‌رستوران، دریایی، ناهار، شام، فست‌فود، فضای‌باز، دودازاد، موسیقی زنده

ولنجک


4.3
بارزیل سعادت اباد

ساندویچ پیتزا، برگر، سالاد سزار، استیک، مرغ‌سوخاری، پاستا، کافه‌رستوران، ناهار، شام، فست‌فود، ایتالیایی، فضای‌باز، مناسب‌تولد، پخش مسابقات

سعادت اباد


4.3
کافه رستوران لوتوس

فست‌فود شام، ناهار، کافه‌رستوران، استیک، سالاد سزار، پیتزا، برگر، کباب

نیاوران


4.3
رستوران شمالی بهزاد

کباب مرغ، دریایی، خورشت، ناهار، شام، ایرانی، فضای‌باز

سعادت اباد


4.3
نایب سعادت اباد

کباب مرغ، دریایی، ناهار، شام، ایرانی

سعادت اباد


4.3
کافه بلک برز

کباب برگر، پاستا، کافه‌رستوران، ناهار، شام، صبحانه، فست‌فود، ایتالیایی

ولنجک


4.3
رستوران قابلمه

خورشت ناهار، ایرانی

نیاوران


در حال انتظار