3.9
اشپزخانه شبانه کرج

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، پاستا ، نیمه‌شب ، فست‌فود ، ایتالیایی

عظیمیه


4.3
ایتالیایی ژمیس

برگر پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، ایتالیایی

باغ فیض


4
کافه رستوران لونیکو

برگر پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، ایتالیایی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

باغ فیض


4.2
رستوران ایتالیایی سیرو

کباب برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، ایتالیایی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

سیدخندان


4.2
دونر دورنا

کباب پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، کافه‌رستوران ، ناهار ، شام ، فست‌فود

عظیمیه


4.2
دونر دورنا تبریز

کباب پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، کافه‌رستوران ، ناهار ، شام ، فست‌فود


در حال انتظار