4.5
مامونیا

کباب برگر ، پیتزا ، سالاد سزار ، کافه‌رستوران ، بین‌الملل ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود

الهیه


3.9
مزه کباب گیشا

کباب مرغ ، ناهار ، شام ، ایرانی

گیشا


4
مزه کباب سعادت اباد

کباب ناهار ، شام ، ایرانی

فرحزاد


4
رستوران نادر

کباب ناهار ، شام ، ایرانی

دماوند غربی


3.9
ژابیز لانژ

کباب برگر ، پیتزا ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، دریایی ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

میدان ولیعصر


%15

4.5
ناربن فشم

کباب ناهار ، شام ، ایرانی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

جاده فشم


در حال انتظار