3.8
تنورک سوهانک

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، ناهار ، شام ، فست‌فود

اجودانیه


4.1
فست فود پراتیک

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، استیک ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود

شمیران نو


%20

4.3
رستوران گاردینو پلاس

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، استیک ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، ایتالیایی

پیروزی


4
پیانو بلوار فردوس

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود

باغ فیض


4.3
کافه رستوران تهران بین

کباب برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، استیک ، کافه‌رستوران ، دریایی ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، مناسب‌تولد ، صبحانه

سعادت اباد


3.9
برگر زغالی قیطریه

شام ناهار ، فست‌فود ، سالاد سزار ، هات داگ ، استیک ، برگر ، پیتزا ، ساندویچ

قیطریه


در حال انتظار