4
جگرسرای چاشنی سیمون بولیوار

کباب ناهار ، شام ، فست‌فود ، فضای‌باز

پونک


4.2
چیکو چیکن

برگر پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود

جوانمرد قصاب


4.3
رستوران سایه

کباب خورشت ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، مناسب‌تولد

جاده فشم


4
سرزمین سوخاری حکیمیه

هات داگ سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، دریایی ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، فضای‌باز

حکیمیه


4.1
کلافه ریبون

ساندویچ هات داگ ، سالاد سزار ، کافه‌رستوران ، ناهار ، شام ، فست‌فود

بلوار دانش اموز


4.1
ماکل هات داگ

هات داگ ناهار ، شام ، فست‌فود

نارمک


در حال انتظار