4.1
فودکورت لکسون

کباب برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، بین‌الملل ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، موسیقی زنده

اندیشه


4
کوبیده خونه

کباب ناهار ، شام ، فست‌فود

گلشهر


4.1
فست فود پیتکو پاسداران

ساندویچ پیتزا ، برگر ، سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، ناهار ، شام ، فست‌فود

اختیاریه


4
سرزمین سوخاری شهران

هات داگ سالاد سزار ، مرغ‌سوخاری ، دریایی ، ناهار ، شام ، فست‌فود

شهران


4.1
رستوران هندی اکاش

سالاد سزار مرغ ، دریایی ، خورشت ، بین‌الملل ، ناهار ، شام

نیاوران


4.1
هوگون برگر سعادت اباد

برگر ساندویچ ، ناهار ، شام ، فست‌فود

شهرک غرب


در حال انتظار