3.9
ژابیز لانژ

کباب برگر ، پیتزا ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، کافه‌رستوران ، دریایی ، ناهار ، شام ، ایرانی ، فست‌فود ، ایتالیایی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

میدان ولیعصر


%15

4.2
خان برگر عطیمیه

برگر ناهار ، شام ، فست‌فود

ازادگان


4.2
خان برگر جهانشهر

برگر ناهار ، شام ، فست‌فود

ازادگان


4.2
فست فود دیبارو

برگر پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، سالاد سزار ، استیک ، پاستا ، ناهار ، شام ، فست‌فود ، ایتالیایی

پاسدار گمنام


4.5
ناربن فشم

کباب ناهار ، شام ، ایرانی ، فضای‌باز ، مناسب‌تولد

جاده فشم


4.2
مم مد باربیکیو

کباب ناهار ، شام ، ایرانی ، فضای‌باز

مهرشهر


%20

در حال انتظار